Makes management systems active supporting your business

ISO2ACT koppelt signaleren, melden en documenteren automatisch aan informeren, acteren, evalueren en leren. Op elk moment vanaf elke plek met Smartphone, Tablet en PC.

ISO2ACT is a product of ACTNOVUM
Image link

Eenvoudig

ISO2ACT maakt het je gemakkelijk om een integraal managementsysteem op te zetten en levend te houden ter ondersteuning van je bedrijfsvoering. “Van melden naar verbeteren”

Melden
Afhandelen
Analyseren
Verbeteren
Leren
Documentatie
Informatiedocumenten
Handboeken
Veiligheidsbladen
Normen
Gebruiksaanwijzingen
Meer informatie
Inspecties en toolboxen
Werkplekinspecties
Toolboxen
VGM overleggen
Meer informatie
Meldingen issues
Klantklachten
Interne afwijkingen
Leveranciersafwijkingen
Verbetervoorstellen
Ongevallen, incidenten
Meer informatie
Actie afhandeling
Correctieve (herstel)acties
Corrigerende maatregelen
Verbetermaatregelen (preventief)
Meer informatie
Beoordelingen
Interne audits
Leveranciersaudits
Klanttevredenheidsmetingen
Leveranciersbeoordelingen
Planning audits en inspecties
Meer informatie
Managementinfo
Info per soort issue
Info per verkooporder
Info per project
Meer informatie

Maak het werken met ISO managementsystemen en VCA voor jouw organisatie efficiënter

Ja mooi zal je misschien zeggen: “En al die rompslomp eromheen?”. Klopt! Of het nu papieren documenten zijn of digitale bestanden … hoe los je dat op?

Image link

ISO2ACT helpt om uw bedrijfsvoering continu te verbeteren, ontdek de voordelen

Structuur

Overzicht en inzicht resulteert in grip hebben op. Dat is wat je bereikt met het inzetten van ISO2ACT. Structuur door de eenduidige verwerking via workflows van meldingen, beoordelingen en inspecties. Met als gevolg grip op afhandeling van de acties.

Transparantie

Het doel continu verbeteren is door de inzet van ISO2ACT voor iedereen in je organisatie begrijpelijk en inzichtelijk. Om het even of het nu gaat om de afhandeling van klantklachten, interne afwijkingen, incidenten, maatregelen of verbetervoorstellen. Op elk moment is de status helder. Helder informeren, analyseren en beoordelen.

Aantoonbaarheid

Door het gebruik van ISO2ACT maak je de bedrijfsvoering aantoonbaar compliant met de voor jouw organisatie van toepassing zijnde normen. Aantoonbaarheid op elk moment, zonder extra inspanning goed gedocumenteerd. Maakt tevens de jaarlijkse onderzoeken door de certificerende instelling gemakkelijker.

Tijdbesparend en kosteneffectief

Door de directe vastlegging met behulp van de zogenaamde ‘snelle melding’ kunnen issues efficiënt worden gemeld. De verdere afhandeling via de workflow kan later worden vervolgd. Managementinformatie is direct en actueel beschikbaar. Met behulp van de filter en sorteermogelijkheden is snel de juiste informatie binnen ISO2ACT voorhanden.