Particle element
Particle element

Actie afhandeling

Met het integrale actiebeheer krijg je grip op alle acties. Binnen de organisatie houd je zo alle acties in beeld. Voorkom losse actielijstjes en stimuleer zo de afhandeling. Bij overschrijding van de geplande einddatum ontvang je desgewenst een reminder.

Image link

In ISO2ACT is binnen het actiebeheer onderscheid gemaakt tussen de verschillende acties:

Herstelactie

Herstelacties oftewel directe acties zijn de correctieve acties.. Dit betreft nog symptoombestrijding; herstel of beperking van schade. Herstelacties vloeien voort uit de geregistreerde klantklachten (afhandeling), interne afwijkingen (oplossing), incidenten (directe veiligheidsacties) enz..

Corrigerende maatregel

Corrigerende maatregelen zijn maatregelen die men treft na oorzaakanalyse van een klantklacht, interne afwijking of incident. Dit met als doel om herhaling van het probleem te voorkomen. Let wel re-actief; om in de toekomst herhaling te voorkomen of in ieder geval de kans daarop sterk te verminderen. Dit is een specifieke verbeteractie die de oorzaak gaat wegnemen; genezen. De corrigerende maatregel evalueren we voordat we deze afsluiten.

Verbetermaatregel

De ‘algemene’ verbetermaatregel is preventief. Er heeft zich nog geen ongewenste situatie voorgedaan. Mogelijke risico’s worden onderkend en bij voorbaat geëlimineerd of beheerst. Kansen die zich voordoen gaan we benutten; de verbeter-ideeën. De verbetermaatregel evalueren we eveneens voordat we deze afsluiten.

Met het actiebeheer van ISO2ACT kan afscheid genomen worden van de diverse ‘losse’ actielijsten binnen je organisatie en creëer je grip op acties.

Image link

Waar wacht u nog op?

Begin vandaag nog met ISO2ACT en koppel signaleren, melden en documenteren automatisch aan informeren, acteren, evalueren en leren op elk moment vanaf elke plek met Smartphone, Tablet en PC!
Vraag een demo aan