Particle element
Particle element

Beoordelingen

Maak het auditeren en inspecteren gemakkelijker. Het voorbereiden, uitvoeren van audits en het uitzetten van verbetervoorstellen, op te lossen afwijkingen gaat met behulp van de workflow in één moeite door.

Image link

Interne audits

Interne audits worden gepland middels het beschikbare planbord en via workflow stappen afgehandeld:

  1. Planning
  2. Voorbereiding
  3. Uitvoering
  4. Vastleggen van afwijkingen en/of verbetervoorstellen
  5. Rapportage en afsluiten

Bij de voorbereiding heb je direct inzicht in de rapportage van voorgaande audits, bijbehorende afwijkingen, getroffen corrigerende maatregelen en verbetervoorstellen.

Leveranciersaudits

Tevens is er de mogelijkheid op dezelfde wijze, met behulp van workflow stappen, leveranciersaudits uit te voeren. Hierbij kunnen geconstateerde afwijkingen en/of acties direct vastgelegd worden.

Klanttevredenheidsmetingen

De klanttevredenheidsmetingen kun je uitvoeren op basis van cijfers of tekstuele beoordeling met argumentatie en direct inzicht in gemelde klantklachten.
In geval van cijfermatige beoordeling kunnen de beoordelingsitems onderverdeeld worden en naar eigen inzicht worden opgezet. Eventuele acties zijn direct uit te zetten.

Leveranciersbeoordeling

De leveranciersbeoordelingen worden cijfermatig uitgevoerd. Ook hierbij kun je de beoordelingsitems indelen en onderverdelen. Het is mogelijk om direct issues te melden en bijbehorende vervolgacties vast te leggen.

Plannen

Er is voorzien in een planbord voor interne audits en leveranciersaudits.
Indien aanvullend gekozen is voor de VCA module dan staat voor werkplekinspecties en VGM-overleggen en Toolboxen een separaat planbord ter beschikking.

Direct zichtbaar is de status van de audit, inspectie of toolbox.

Image link

Waar wacht u nog op?

Begin vandaag nog met ISO2ACT en koppel signaleren, melden en documenteren automatisch aan informeren, acteren, evalueren en leren op elk moment vanaf elke plek met Smartphone, Tablet en PC!
Vraag een demo aan