Copyright

Intellectueel eigendom

De gehele inhoud van deze website, alsmede de website zelf, is het intellectuele eigendom van ISO2ACT / ACTNOVUM B.V.

Publicatie

Het is niet toegestaan om deze website, of gedeelten daarvan, te reproduceren, te vermenigvuldigen en/of te distribueren, in welke vorm dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke toestemming is verstrekt door ISO2ACT. Indien deze toestemming is verstrekt dan dient op alle stukken afkomstig van deze site te worden vermeld dat het copyright berust bij ISO2ACT.

Rijssen, december 2021 ISO2ACT / ACTNOVUM B.V.