Disclaimer

Informatie

ISO2ACT streeft er naar om de informatie op deze website zo actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar te houden. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit van de inhoud kunnen wij niet garanderen dat de informatie te
allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van deze website en de eventuele gevolgen daarvan. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Evenmin wordt een aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele wijzigingen, fouten, dan wel andere onvolkomenheden in technische en inhoudelijke zin.

Hyperlinks

Het gebruik maken van hyperlinks naar websites van derden geschiedt geheel voor eigen risico en ISO2ACT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik en de inhoud van deze website(s) van derden. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden.

Aanpassing en herziening

ISO2ACT behoudt zich het recht voor om de website zonder nadere aankondiging deels of volledig te herzien, dan wel daarin inhoudelijke wijzigingen (content) aan te brengen.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Rijssen, december 2021
ISO2ACT / ACTNOVUM B.V.