ISO2ACT nieuwe versie 1.4.1 juli 2018

logo ISO2ACT

ISO2ACT  release  1.4.1 is beschikbaar gesteld aan alle gebruikers.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Werkplekinspecties uitgebreid met aantekenveld per check-item
  • Optimalisatie workflow bij snelle meldingen
  • Actiebeheer uitgebreid 
  • Planningsoverzichten  (audits, werkplekinspecties, VGM-overleg/Toolbox ) default sortering en weergave
  • Dubbelklikken naast gebruik van button nu overal mogelijk 
  • Incidentmelding en ongevalsmelding geoptimaliseerd
  • Flexibel gebruik werkmaatschappijen/BU’s verder doorgevoerd (o.m. documentatie, planning)
  • Overzichten verwijderde registraties voor KAM-coördinator/beheerder toegevoegd
  • E-mail sjabloonvelden uitgebreid voor actiemeldingen 

TEAM ACTNOVUM B.V.

 

Andere interessante artikelen