WebApp  ISO2ACT

ISO2ACT maakt het u gemakkelijk: alle meldingen en registraties in één applicatie.
Waar u ook bent – op het bedrijf, op klantlocatie, bij relatie, thuis of onderweg – maakt niet uit. Tijdsstip? Geen probleem. Apparatuur? Kiest u maar: PC, laptop, tablet of smartphone. Elke plaats, elk tijdstip en met elke gangbare apparatuur.
Meertalig: Standaard keuze uit Nederlands, Engels en Duits.

Onderweg of op locatie kunt u snel en gemakkelijk meldingen plaatsen. Eventueel aangevuld met ter plekke gemaakte foto of video. Op kantoor of elders verder uitwerken of laten aanvullen is geen probleem.

Onze Cloud applicatie bevordert en structureert het melden van klachten, afwijkingen, incidenten en verbetervoorstellen. Daarnaast registreert u direct klanttevredenheid-beoordelingen, leveranciers-beoordelingen, werkplek-inspecties en audits. Een uitgekiende workflow stroomlijnt het afhandelen, oorzaak analyseren, maatregel treffen en evaluatie.

Meldingen

 • Klantklachten
 • Interne afwijkingen
 • Leveranciersafwijkingen
 • Incidenten (Arbo, milieu, informatiebeveiliging)
 • Ongevalsmeldingen
 • Verbetervoorstellen    

Beoordelingen en inspecties

 • Klanttevredenheidbeoordelingen
 • Leveranciersbeoordelingen
 • Interne audits
 • Leveranciers audits   
 • Werkplekinspecties
 • VGM-overleggen / Toolboxen

Planning

 • Auditplanning
 • Werkplekinspectieplanning 
 • VGM-overleg / Toolbox 

Actiebeheer

 • Herstelacties (correctieve acties)
 • Corrigerende maatregelen
 • Verbeteracties (preventieve maatregelen, innovaties)
 • Overige acties (vrij te definiëren bronnen)

Managementinformatie

 • Dashboard met stuurinformatie
 • Gegevens voor directiebeoordeling 

melding via tablet op locatie
 • tijdsbesparing door snellere verwerking,
  met minder fouten door intelligente formulieren.
 • reduceert zoektijd;
  geen losse documenten en zwervende actielijsten.
 • duidelijke communicatie door heldere informatie;
  stimuleert continu verbeteren.
 • acties bedrijfsbreed transparant in beeld;
  een stimulans voor de verbetercyclus.
 • heldere KAM managementinformatie;
  visualiseert stand van zaken en trends.
 • flexibel en betaalbaar,
  verlaagt interne kosten.  
ISO2ACT Dashboard (selectie)

ISO2ACT Dashboard (selectie)

brochure iphone

“MAKES MANAGEMENTSYSTEMS ACTIVE 

SUPPORTING YOUR BUSINESS”

bel of mail ons voor een demo