Particle element
Particle element

Alle meldingen en registraties in één applicatie

Waar je ook bent – op het bedrijf, op klant locatie, bij relatie, thuis of onderweg – maakt niet uit. Tijdstip? Geen probleem. Apparatuur? Kies maar: PC, laptop, tablet of smartphone. Elke plaats, elk tijdstip en met elke gangbare apparatuur.

ISO2ACT is a product of ACTNOVUM
Image link
Image link

ISO2ACT is een cloudapplicatie die je gebruikt met behulp van een standaard webbrowser

Je hebt dus geen lokaal geïnstalleerde software nodig. Wel is van belang dat je gebruik maakt van een recente versie van de browser op jouw computer.

Automatisch maak je altijd gebruik van de nieuwste software. Bij een nieuwe release wordt jouw applicatiebeheerder vooraf op de hoogte gesteld. Jouw applicatiebeheerder stelt de gebruikers op de hoogte van aanvullingen en wijzigingen.

ISO2ACT bestaat uit 2 modulen: ISO en VCA. Afhankelijk van je abonnement heb je al dan niet de VCA-items ter beschikking.

De basisinrichting is bij de implementatie uitgewerkt. Voortschrijdend inzicht kan aanpassingen wenselijk of noodzakelijk maken. De eigen applicatiebeheerder voor ISO2ACT kan binnen de standaard mogelijkheden hierin voorzien.

Plan Do Check Act vormt het uitgangspunt voor de workflow in ISO2ACT. Het actiebeheer staat dan ook centraal.

De balans bij de nieuwe managementsystemen is verschoven van gedocumenteerde informatie naar leiderschap, van beschrijven naar doen. Aantoonbare betrokkenheid van directie en management is hierbij vereist. Het accent ligt op het aantoonbaar maken van de resultaten. Werkt het systeem, wat heeft het nu bijgedragen? Geen digitale tijger maar een levend systeem. Dát staan we voor.

ISO2ACT faciliteert een levend integraal managementsysteem. Snel melden, registratie afwerken, beoordelen/oplossen, oorzaak analyseren, corrigerende maatregelen treffen, acties beheren en tot slot evalueren. De processtappen voor continu verbeteren in de lijn van PDCA.

Het beheren van acties – herstelacties, corrigerende maatregelen na analyse van klacht/interne afwijking of incident, verbetermaatregelen – vormt de kern van de ISO2ACT.

Registreren zonder acteren is een vrij zinloos gebeuren. ISO2ACT is juist gericht op acteren.

Implementatie

ISO2ACT is wat betreft veel zaken flexibel en bedrijfsspecifiek in te richten. Op deze wijze verkrijg je een systeem dat voor jou de relevante informatie oplevert.
Dit vereist een doordachte implementatie. Dat pakken we gezamenlijk op. Op deze wijze verkrijg je een goede start. Je verricht op onze aanwijzingen wat voorwerk. Standaard omvat de implementatie van ISO2ACT een dag.

Ondersteuning

Wij gaan uit van het principe train de trainer. Na de implementatie heeft de beheerder, veelal de kwaliteitscoördinator/manager, de kennis om ISO2ACT verder uit te rollen. Wil je hierbij na de implementatie verdere ondersteuning? Dat is mogelijk.

Wellicht wil je na implementatie nog meer uit onze applicatie halen? Wij bieden in-house training voor de gebruikers in jouw organisatie.
Ook een verdiepingscursus voor de beheerder/kwaliteitsfunctionaris is mogelijk.

De instructie/training kan algemeen zijn, op maat voor jouw organisatie, maar ook specifiek voor gebruikersgroepen.

Neem contact met ons op om je wensen door te nemen.

ISO2ACT maakt PDCA in optima forma aantoonbaar

ISO2ACT voor gemakkelijk certificeren en onderhouden van de certificeringen bovendien besparen op de kosten

Image link

Waar wacht u nog op?

Begin vandaag nog met ISO2ACT en koppel signaleren, melden en documenteren automatisch aan informeren, acteren, evalueren en leren op elk moment vanaf elke plek met Smartphone, Tablet en PC!
Vraag een demo aan